Életünk során számtalan olyan szituációba kerülünk, amikor nem tudjuk mit és hogyan illik, vagy mi a helyes magatartás. Cikksorozatunkban ezek megoldásához szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, hiszen az üzleti életben nagyon fontos hogy betartsuk az írott illetve íratlan protokoll szabályokat. A karácsony közeledtével ebben a számban az ajándékozás múltbéli felidézése után Dr. Sille István irodalmát felhasználva próbáljuk meg összeválogatni a témával kapcsolatos szokásokat, előírásokat.

Rövid történet

Az ajándékozás az emberi közösségek kialakulásával párhuzamosan vált társadalmi szokássá, így a rá vonatkozó szabályok is a társadalmi viszonyok függvényében változtak. Többféle jelentése volt: a törzsfőnöknek ajándékozott állat adót is jelentett, a varázslónak, a jósdának vitt ajándék fizetségnek volt tekinthető, a sikeres hadvezérnek adott tartomány kitüntetést helyettesített. Egyes korokban a házassági szerződés része volt az ajándék, többnyire vagyonjuttatás formájában, de az ajándékozás példaszerű történetei áttevődtek a mitológiába és a mesékbe is. Már az i.e. évezredek indiai társadalmának jogrendszerét megfogalmazó „Manu tövényei” is előírja a bráhmánok számára, hogy „…ha nem ismeri az ajándékozásra vonatkozó törvényeket, ne fogadjon el semmit”. A korok szokásai változtak. Volt időszak, amikor a követek, vagy a hivatalos küldöttek kötelezően vittek ajándékot, sőt ennek nagysága és értéke alapján ítéltettek meg országok egymás közötti kapcsolatai.

Üzleti ajandekozás

A hivatalos ajándékozás

Az ajándék sokféle jelentése következtében a hivatalos ajándékozás eseteit, szabályait, az ajándék értékét számos országban – így hazánkban is (személyi jövedelemadó rendelkezések az ajándékozásról) – rendeleti úton meghatározzák

Az ajándék kiválasztása

Az ajándék kiválasztása az előírások ismeretén túl is sok tapintatot, ízlést, figyelmet igényel. Kiindulási szempont, hogy az ajándék

  • személyre szóló, tehát lehetőség szerint ismerni kell a megajándékozandó érdeklődését, ízlését, emellett vegyük figyelembe az illető vallási érzelmeit, kultúrkörét
  • emlékeztet, ezért válasszunk hazánkra, annak kultúrájára, magánkapcsolatokban a családunkra, illetve a vállalat tevékenységére jellemző tárgyakat
  • különlegesség, tehát ne legyen tömegáru

Gyakorlati szempontból fontos, hogy az ajándék mérete és súlya ne okozzon kényelmetlenséget, problémát az ajándékozottnak. Egyes tárgyak kategorikusan ki vannak zárva a hivatalos ajándékozásból:

  • pénz és értékpapírok (kivéve az adott ország forgalomban lévő pénzérméinek viszonylag csekély értéket képviselő, díszesen csomagolt összeállítását)
  • a vámszabályok előírásai következtében külföldre nem vagy csak külön engedéllyel vihető, küldhető, illetve az előírt értékhatárokat meghaladó értékű tárgyak
  • fehérnemű, alsóruházat
  • élelmiszerek, kivéve egyes sajátos nemzeti termékeket
  • minőségileg rossz, gyenge vagy giccs, bóvlijellegű tárgyak, értékük és az általuk képviselt alacsony kulturális szint miatt is

Óvatosságra van szükség kozmetikai szerek ajándékozásánál: csak márkás készítmények számíthatnak igazi ajándéknak, de ne féljünk nemzetközileg esetleg még nem ismert, hazai termékek ajándékozásától.

Az ajándékozás formalitásai

A társasági gyakorlat lényegében megegyezik a hivatalos nemzetközi életben megszokottakkal. Személyes átadás esetén az ajándékozó néhány keresetlen szót mond, az ajándékozott hasonlóképpen köszöni meg. Amennyiben a körülmények megengedik, az ajándékot az ajándékozott felbontja, megnézi, kifejezi tetszését és örömét (még ha titokban csalódott is!). Ha az ajándék ital, felbontja és a jelenlévőket megkínálja, ha bonbon, édesség, ugyancsak körbekínálja, és ő vesz utoljára, ha virág, vázába teszi. Az ajándék felbontása kötelesség, amit azonban az ajándékozónak illik elhárítania. Amennyiben az ajándék felbontására nincs mód, az ajándékozó elmondja, mi az ajándék, a felbontás, kínálás mellőzendő.
Az ajándék küldésénél mellékelni kell az ajándékozó névjegyét, s ezt visszaküldött névjeggyel, vagy közeli találkozás esetén szóban illik megköszönni.

A jó ajándék

A jó ajándék sokféle követelményt kielégít. Azok a cégek, amelyek termékei alkalmasak az ajándékozásra is, saját termékeiket szokták ajándékozni. Azok a cégek, amelyek termékei nem ajándékozhatók az általuk kiválasztott ajándékokra nyomtatják rá logójukat, emblémájukat, címüket, reklámszövegüket. Ilyen ajándékok a tollak, mappák, menedzsemaptárak, íróasztali és irodai kellékek, órák, nyakkendők, sapkák, esernyők, egyéb más praktikus eszközök. Az elektronika is tért hódít az ajándékozásban a CD-k, DVD-k, a mind többet tudó kézi és asztali berendezések.

A hivatalos ajándékozás új irányzata a szervezet ajándékozásra álló pénzügyi keretének teljes vagy részbeni elkülönítése társadalmi célra (p1.: mentőautó ajándékozása, közcélú juttatások, etc.). Ezek értelemszerűen megfelelő reklámot igényelnek.

Az ajándék csomagolása

Mindig egyedi. A kereskedelmi csomagolás a lehetőségek szerint eltávolítandó. Az ajándék jellege és értéke szerint kell megválasztani a csomagolási technikákat. A csomagolásban lehetőség szerint kifejezésre kell juttatni a küldő személyét (céges csomagolóeszköz), ennek hiányában ez egyéni jó ízlésre bízhatjuk magunkat.

Az ajándék árjelzése

Eltüntetendő, kivéve, ha ez az árcédula levételével nem lehetséges. Egyéb módszereket kerüljünk – mint a könyvre rányomtatott ár tintával való áthúzása, esetleg ollóval kivágása -, tökéletesen úgysem sikerül, csak az ajándék külalakját rontja, s a megajándékozott úgyis tetszés szerint utánanézhet az árnak, ha ez érdekli. Sokkal fontosabb a szép és praktikus csomagolás.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!